Váha štěnat

Tabulka přírustku v gramech

Datum Casablanca Celsea Caspien
4.6. 230 201 186
5.6. 248 220 226
6.6. 277 251 256
7.6. 309 286 295
8.6. 332 324 333
9.6. 362 354 356
10.6 394 375 382
Datum Casablanca Celsea Caspien
11.6. - 16.6. 550 570 540
17.6. - 23.6. 625 675 606
24.6. - 30.6. 795 850 876
1.7.  -   7. 7. 970 978 1037